Preturi dat cu lavabil 2017

Preturile pe care le practicam pentru zugravit in anul 2017 in Bucuresti:

dat cu lavabil apartament cu 2 camere 700 lei manopera

dat cu lavabil apartament cu 3 camere 1000 lei manopera

dat cu lavabil apartament cu 4 camere 1500 lei manopera.

dat cu lavabil o camera 300 lei manopera.